aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ptsm Do końca 2021 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, nają zostać przeprowadzone zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach terytorialnych Towarzystwa ? Oddziałach PTSM, w tym działającego, od 1998 r. na terenie powiatu kamiennogórskiego, Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ? Seniorów zostanie przeprowadzone 3 grudnia 2021 r. w gościnnym dla młodych turystów Muzeum Tkactwa od godz. 15.15 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin). Obrady zebranie zaplanowane są do godz. 17.30.

Do udziału w zebraniu z głosem decydującym uprawnionych jest 25 członków ? Seniorów z opłaconą składką członkowską za 2021 r. Podczas zebrania zostanie wręczonych 5 Medali Komisji Edukacji Narodowej nadanych prze Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Odznaki Honorowe PTSM i Dyplomy Honorowe Zarządu Głównego PTSM, a także Dyplomy Honorowe Oddziału PTSM w Kamiennej Górze.

Podczas obrad uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego przyjmą sprawozdania z działalności ustępujących Władz Oddziału (Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) oraz wybiorą nowe Władze Oddziału PTSM na kolejną 5-letnią kadencję na lata 2022-2026. Ponadto dokonają wyboru 2 swoich przedstawicieli na XVI Krajowy Zjazd Delegatów PTSM planowany na czerwiec 2022 r.

Bardzo ważną decyzją uczestników zebrania będzie przyjęcie uchwały programowej obejmującej kierunki działania kamiennogórskiego Oddziału PTSM  na rzecz rozwoju turystyki szkolnej wśród młodych mieszkańców powiatu kamiennogorskiego oraz uczestnictwa Towarzystwa, zgodnie ze statutem PTSM, w procesie edukacji szkolnej szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego, w których uczniowie zrzeszeni są w Szkolnych Kołach PTSM aktywnie uczestnicząc w imprezach turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej organizowanych przy wsparciu finansowym jednostek samorządu terytorialnego ? Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra oraz Powiatu Kamiennogórskiego.

Uczestnicy zebrania mogą też podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze i zakończeniu swojej działalności w rozwijaniu zainteresowań turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczych swoich młodych członków Juniorów. W chwili obecnej Oddział skupia 475 członków z opłaconą składką członkowską za 2021 r., w tym 25 Seniorów oraz 450 uczniów Juniorów z czterech szkół powiatu kamiennogórskiego ? Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce oraz tegorocznych absolwentów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

W trakcie mijającej V kadencji Władz Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, trwającej od 16 grudnia 2016 r, w różnego rodzaju imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego, uczestniczyło dotychczas 15.117 osób, w tym 13.192 uczniów, 1.432 opiekunów oraz 493 edukatorów z 29 placówek edukacyjnych i muzealno-edukacyjnych, które odwiedzaliśmy  294 razy uczestnicząc w licznych zajęciach edukacyjnych lub zwiedzając ich ekspozycje wystawowe.

 

REKLAMA