aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 22 października 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek ?Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze?. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców z terenu Gminy Kamienna Góra przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe na parking do Jagniątkowa krzeszowscy pierwszoklasiści ruszyli żwawo niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Panku Narodowego, gdzie oczekiwała na nich Marta Kroczek ? kierownik KBG KPN. Mali Tropiciele Przyrody udali się do ogrodowej wiaty gdzie mogli odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie.

Po dojściu Marty Kroczek przystąpili do bardzo ciekawych oraz aktywizujących ich przyrodniczych zajęć edukacyjnych, których celem było zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami drzew rosnącymi w karkonoskich lasach. Wszyscy uczniowie otrzymali od prowadzącej zajęcia szkic terenu, po którym spacerując uczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew liściastych i iglastych oraz po dwie karty pracy zawierające zdjęcia kory ośmiu gatunków drzew: jawora, brzozy, czereśni, buka, sosny, modrzewia, jodły oraz sosny. Uważnie oglądając szkic terenu oraz słuchając informacji Marty Kroczek oznaczali na nim miejsce, w którym znajdowali się. Na trasie leśnego spaceru było zaznaczane także szesnaście drzew do rozpoznania. Po omówieniu mapki terenu oraz oczekujących ich zadań na leśnej trasie przez prowadzącą zajęcia edukacyjne Martę Kroczek z wielką ochotą wyruszyli z nią na przyrodniczy spacer leśnymi karkonoskimi ścieżkami.

Wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, aktywnie wypatrywali w karkonoskim lesie drzew z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać poszczególne gatunki drzew zwracając szczególną uwagę na charakterystyczne cechy kory, liści, igieł lub owoców drzew iglastych - szyszek. Po dojściu do oznaczonego numerem drzewa, po wysłuchaniu informacji o charakterystycznych cechach danego gatunku, porównywali jego korę ze zdjęciami kor. Po prawidłowym odnalezieniu gatunku drzewa zapisywali obok jego nazwy numer, którym było ono oznaczone w terenie. Mali krzeszowianie z dużym zaangażowaniem wykonywali poszczególne zadania wyznaczane im o realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach. Dowiedzieli się m. in., że ciemnozielone igły sosny są osadzone po dwie na gałązce, igły modrzewia jesienią przebarwiają się na żółto i opadają, a ,szyszki jodły gdy dojrzeją rozpadają się. Usłyszeli także, że szyszki świerka są zwisające na gałęzi, natomiast szyszki jodły są stojące na gałęzi. Ponadto dowiedzieli się, że w karkonoskich lasach ponumerowano wszystkie jodły. Ucząc się rozpoznawania wybranych gatunków drzew liściastych dowiedzieli się m. in., że kora dorosłego jawora jest charakterystycznie spękana na odpadające poletka, kora buka jest cienka i gładka popielatoszara, kora dorosłej brzozy jest głęboko spękana na czarnobiałe poletka, a koja czereśni ma charakterystyczne poziome paski. Wędrując zgodnie z posiadanym szkicem terenu uważnie wypatrywali kolejne ponumerowane drzewo oraz próbowali samodzielne określić nazwy gatunków drzew już poznanych w trakcie leśnego spaceru. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Dużą radość i satysfakcję sprawiało im prawidłowe rozpoznanie niektórych gatunków drzew widzianych po raz drugi, w tym: brzozy, czereśni czy buka m.in. po ich charakterystycznej korze.

Po rozpoznaniu i zapisaniu numerów wszystkich szesnastu drzew znajdujących się na trasie ich przyrodniczego, leśnego spaceru zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z MARTĄ KROCZEK. Każdy z uczestników przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie mógł swoje karty pracy zabrać ze sobą do domu na pamiątkę.

Po powrocie na teren Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie bardzo chętnie korzystali z urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw. Ponadto był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów, na które zaprosili również Martę Kroczek.

Po podziękowaniu jej za nowe wiadomości przyrodnicze dotyczące rozpoznawania wybranych drzew iglastych i liściastych, a także za mile spędzony czas opuścili gościnny dla nich Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie i żwawo powędrowali na parking skąd pełni niezapomnianych wrażeń autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Krzeszowa.

Ponadto uczestnicy wycieczki do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie rozpoczęli wypełnianie zadań regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY w STOPNIU BRĄZOWYM, którą będą zdobywać podczas kolejnych przyrodniczych eskapad poznając m. in. pomniki przyrody oraz wybrane obiekty przyrodnicze na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Beata Bandyk i Kinga Topolska ? wychowawczynie klas, Grzegorz Koszkul - rodzic oraz Jerzy Rubach ? Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

REKLAMA