aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Opawa - fot. UM Lubawka

12 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych dla zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka"

 

Zgodnie z przesłaną informacją od Wykonawcy, dnia 10.08.2020 r. zakończono 1 etap inwestycji zawierający zakres stanu surowego zamkniętego.

Aktualnie wykonany jest bardzo duży zakres z 2 etapu i zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2020 r.

W czynnościach odbiorowych oprócz przedstawicieli Wykonawcy i Urzędu Miasta Lubawka, uczestniczyli także przedstawiciele Rady Miejskiej w Lubawce.

Opawa - fot. UM Lubawka

Odbiór został przyjęty bez uwag. W ramach zadania Gmina Lubawka wykona zakres budowy budynku, a zagospodarowanie terenu wokół świetlicy prowadzone jest przez lokalnych działaczy społecznych, którzy wkładają swoją pracę jak i pozyskują środki od firm i osób prywatnych.

Przypominamy, że projekt współfinansowany jest z "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020"

Kwota dofinansowania to 499 999 zł przy wkładzie własnym Gminy Lubawka na poziomie 850 656,13 zł

Zakres projektu:

Budowa nowoczesnego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Opawa wyposażonego w ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła i fotowoltaikę.

Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym za kwotę 1 350 655,13 zł brutto

Termin realizacji:
1 etap do 10 sierpnia 2020 r. (zakończony i odebrany)
2 etap do 15 listopada 2020 r.
Stopień zaawansowania: około 65% realizacji.

Opawa - fot. UM Lubawka

 

 

REKLAMA