aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

smSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:
Inspektora ds. technicznych

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:
• kontrolowanie zgodnego z przepisami prawa utrzymania stanu technicznego budynków i ich otoczenia,
• reagowanie na bieżąco na zaistniałe usterki i nieprawidłowości budowlane,
• prowadzenie książek obiektów budowlanych,
• prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
• prowadzenie z lokatorami korespondencji związanej z zakresem powierzonych spraw,
• merytoryczna obsługa lokatorów budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych,

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• mile widziana znajomość prawa budowlanego,
• biegła znajomość standardowych programów komputerowych (Office, Outlook, itp.),
• odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu,

Oferujemy:
• stabilność zatrudnienia,
• atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny
• możliwość rozwijania się zawodowego i zdobywania doświadczenia,
• przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy,

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub drogą pocztową na adres:

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 3
58-400 Kamienna Góra
Dział Kadr

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Spółka Mieszkaniowa nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych.

REKLAMA