aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM-JR

W dniu 5 września 2016 r. uczniowie klasy V a ze Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to trzynasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.Po przyjeździe do Jagniątkowa mali kamiennogórzanie podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. W budynku spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznały młodych kamiennogórzan z tematyką zajęć przyrodniczych – rozpoznawaniem drzew rosnących w lasach parku narodowego oraz obserwacją karkonoskiej przyrody – roślin, bezkręgowców oraz kręgowców, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe – dziewcząt i chłopców.

Pierwsza grupa składająca się z dziewcząt, podzielona na trzy podzespoły badaczy: roślin i grzybów, bezkręgowców oraz kręgowców. Każdy z zespołów otrzymał przed terenową wycieczką edukacyjną karty pracy projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” z rysunkami roślin, bezkręgowców i kręgowców, lupę oraz długopis i tak wyposażeni żwawo wyruszyli na lekcję przyrody na leśnych dróżkach oraz ścieżkach KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO utworzonego w 1959 r. Park narodowy to najwyższa forma prawnej ochrony przyrody w Polsce. W trakcie leśnego przyrodniczego spaceru aktywnie pracując w poszczególnych zespołach badaczy karkonoskiej przyrody ożywionej obserwowali i wyszukiwali, a następnie rozpoznawali interesujące ich organizmy dokumentując swoje spostrzeżenia na kartach pracy oraz rysunkiem lub fotografią, a także krótkim opisem miejsca znaleziska tj. rodzaj środowiska np. drzewo, las, łąka itp. W trakcie wędrówki karkonoskimi ścieżkami zobaczyli m. in. podokapową szkółkę leśną – magazyn sadzonek (jodły i buka), ponumerowane drzewa (jodły - w karkonoskich lasach rośnie tylko ok. 850 drzew tego gatunku) oraz buchtowisko na łące – ślad bytności na niej dzików. Po powrocie na teren Gospodarstwa Szkółkarskiego Karkonoskiego Banku Genów uczestniczki przyrodniczej wyprawy wykonywały, z dużym zaangażowaniem, prace plastyczne nt. „Nasza wyjątkowa roślina, grzyb lub zwierzę” szkicując i kolorując zwierzę lub roślinę, które ich zaskoczyło, zadziwiło lub najbardziej się spodobało, a także uzasadniali wybór danego organizmu (bezkręgowca, kręgowca lub rośliny).

Natomiast chłopcy, pod kierunkiem Marty Kroczek, wyruszyli na terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz plan trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia rozpoznawali ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Młodzi miłośnicy przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącego zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach prowadząca zajęcia. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew  bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy, a liście oraz igły, owoce lub kawałek kory, przyklejali do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Ponadto dowiedzieli się jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. Zobaczyli również drzewa z namalowanymi numerami, czyli jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter hasło, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”.

Pod koniec przyrodniczego spaceru leśnymi ścieżkami padał już intensywnie deszcz, który spowodował, że obie grupy wcześniej dotarły do budynku KBG. W oczekiwaniu na poprawę pogody, dowiedzieli się od prowadzących zajęcia wiele ciekawych, przyrodniczych informacji o kwiatach lub drzewach. Gdy tylko młodzi kamiennogórzanie zauważyli, że przestało padać, żwawo wyruszyli na drugą część zajęć terenowych wymieniając się zagadnieniami tematycznymi. W trakcie leśnych wędrówek znowu pojawiły się opady, ale ich mniejsza intensywność oraz zaangażowanie młodych przyrodników pozwoliły na ich przeprowadzenie zgodnie z planem.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz chwilę rekreacji, w trakcie którym nie padało. Ponadto za swój bardzo aktywny udział w zajęciach edukacyjnych wszyscy uczestnicy przyrodniczej wyprawy otrzymali zestaw upominkowy składający się z planu lekcji, wydawnictwa przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – „Ptasie Wrota” czyli Migracje Ptaków w Karkonoszach oraz breloczka z logo KPN.

Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i mile spędzony czas w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie oraz zrobieniu sobie pamiątkowego wspólnego zdjęcia z  MARTĄ KROCZEK i PATRYCJĄ RACHWALSKĄ, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie autokarem powrócili do Kamiennej Góry z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.    

Ponadto w trakcie przyrodniczej wycieczki zdobyli po 12 punktów do odznaki TURYSTA PRZYRODNIK.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Sylwia Czerwińska – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Żywa lekcja przyrody w Karkonoskim Banku Genów

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA