aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 11 października 2021 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Trzecioklasiści wzięli udział w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Młodzi kamiennogórzanie po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącego zajęcia edukacyjne pytania „Z czym kojarzy się Wam jesień?” Wszystkie wypowiedzi trzecioklasistów były zapisywane przez Bartłomieja Dymka na  tablicy. Poszczególne wypowiedzi uczestników terenowej lekcji przyrody były na bieżąco omawiane w trakcie dyskusji z uczniami inspirowanej przez leśniczego. W trakcie wspólnego omawiania poszczególnych jesiennych skojarzeń prowadzący zwrócił ich uwagę na rolę nasion znajdujących się w owocach. Ostatnim zapisanym jesiennym skojarzeniem były grzyby, a trzecioklasiści zobaczyli slajd z 10-cioma zasadami grzybiarza, które były przez nich odczytywane oraz omawiane we wspólnej dyskusji. Następnie na prezentowanych przez niego slajdach zobaczyli grzyby jadalne (lejkowiec dęty, siedzuń sosnowy) oraz przedstawiciela grzybów trujących borowika szatańskiego. W trakcie wypowiedzi uczniów nt. zbierania grzybów bardzo ważną konkluzją było stwierdzenie, że zbieramy tylko te grzyby, które na pewno znamy oraz nie niszczymy grzybów, których nie zbieramy.

Po krótkiej przerwie przeznaczonej na konsumpcję drugiego śniadania zobaczyli rozłożone na podłodze poroża jelenia, sarny oraz łosia. Uważnie słuchając leśniczego Bartłomieja Dymka dowiedzieli się także czym się różnią poroża od rogów. Następnie wszyscy młodzi miłośnicy przyrody otrzymali od prowadzącego zajęcia edukacyjne kartę pracy „Policz przysmaki dzika”, z której dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby, są więc zwierzętami wszystkożernymi. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Trzecioklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry, ale wszystkie dokonane przez nich obliczenia były prawidłowe. Ostatni slajd, który zobaczyli uczestnicy wycieczki przyrodniczej, prezentował bardzo ważne zagadnienie dotyczące prawidłowego dokarmiania ptaków. Dokarmianie ptaków należy zaczynać dopiero, gdy będzie duża warstwa śniegu. W trakcie dokarmiania ptaków należy unikać soli oraz dokarmiania ich chlebem, gdyż są one szkodliwe dla dokarmianych ptaków.  

Na zakończenie zajęć w Salce Edukacyjnej bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem, w czterech grupach, przystąpili do złożenia karmników dla ptaków z drewnianych elementów, które przygotował dla nich prowadzący zajęcia przyrodnicze. Słuchając instrukcji wypowiadanych przez Bartłomieja Dymka wszystkie grupy bardzo sprawnie wykonały postawione przed nimi zadanie kolorując przygotowane przez siebie karmniki według własnego pomysłu. Bardzo chętnie zrobili sobie wspólne klasowe zdjęcie prezentując z dumą wykonane i pokolorowane przez nich karmniki.   

Po zakończeniu zajęć w salce edukacyjnej z ochotą wybrali się na leśny spacer, w trakcie którego poszukiwali leżące pod drzewami szyszki oraz oglądali ich nasiona. Spacerując leśnymi ścieżkami wytrwale poszukiwali jesiennych darów m. in. grzybów i kor drzew. Ponadto leśniczy Bartłomiej Dymek pokazał im dwie różne części lasu. W jednej rosnące drzewa były podobne wiekowo, a w drugiej z nich zobaczyli las różnorodny – wiekowo i gatunkowo. Spacerując leśnymi dróżkami zobaczyli drzewo wyrwane przez wiatr z korzeniami, więc postanowili zrobić sobie wspólne leśne zdjęcie z prowadzącym interesujące i angażujące ich zajęcia edukacyjne leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM. W trakcie powrotnego spaceru do Szkółki Leśnej ich uwagę oraz ciekawość zwróciła zamarznięta woda w przydrożnych kałużach. Po wyjściu z lasu żwawo pomaszerowali do Szkółki Leśnej, gdzie korzystając ze słonecznej pogody czekało już na nich przygotowane przez pracowników Szkółki Leśnej ognisko, gdzie mogli sobie upiec przywiedzione z sobą smakowite kiełbaski, które następnie mogli skonsumować w stojącej nieopodal miejsca wytyczonego na ognisko drewnianej altanie. Ponadto znaleźli jeszcze czas na aktywny ruch i zabawy na terenie szkółki.

Po zrobieniu sobie klasowego zdjęcia, z budynkiem gościnnej dla młodych adeptów przyrody Szkółki Leśnej w tle, udali się do czekającego na nich autokaru, którym w wesołych nastrojach i pełni niezapomniani wrażeń z udanego pobytu w Szkółce Leśnej powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli: Marzena Kołodziej -  wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA