aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2021 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty zdobnicze do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Kamiennogórscy czwartoklasiści wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Uczestnicy wycieczki edukacyjnej po przyjeździe na parking Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia udali się do kawiarni „Sztygarówka”, gdzie mogli odpocząć oraz zjeść drugie śniadanie.

W „Sztygarówce” spotkali się z przewodnikami Centrum - Justyną Meissner oraz Radosławem Kapciakiem, którzy zaprosili, podzielonych na dwa zespoły klasowe, młodych kamiennogórskich uczniów na zajęcia edukacyjne „Szychta fuksów – pierwsza zmiana młodych górników” oraz warsztaty zdobnicze.

Jako pierwsi na zajęcia edukacyjne z edukatorem Justyną Meissner wyruszyli uczniowie klasy IV d. W pierwszej części zajęć edukacyjnych uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni do zwiedzanie części wystawowej Muzeum Przemysłu i Techniki obejmujący najstarszy i największy zachowany zespół górniczych budowli przemysłowych pochodzących z przełomu XIX i XX w. Zwiedzane kompleksu budowli po byłej największej wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, rozpoczęli od zwiedzania poznali budynku łaźni wybudowanego w 1915 r. Zwiedzane przez nich wystawy prezentowały dzień pracy górnika oraz specyfikę pracy w kopalni. Już w pierwszym pomieszczeniu dowiedzieli się, że praca w kopalni należała do bardzo trudnych, a każdy górnik rozpoczynający swoją „szychtę” pobierał górniczą markę, które w zależności od zmiany miały kształt koła (zmiana poranna), kwadratu (zmiana popołudniowa) lub trójkąta (zmiana nocna). W kolejnej sali wystawowej poznali elementy roboczego stroju górnika pracującego pod ziemią: buty, spodnie drelichowe, koszule, kurtki, rękawice drelichowe oraz najważniejsze kaski górnicze. Każdy górnik miał swoje ubranie zawieszone pod sufitem łaźni łańcuszkowej z osobistym numerem marki górniczej. Stąd przewodniczka zaprosiła ich do Lampowni. Wiele emocji wzbudziła wśród nich ekspozycja prezentująca lampy górnicze, elementy kartografii i miernictwa górniczego, przedmioty z zakresu ratownictwa górniczego, tradycji górniczych (mundury górnicze, czako i marki górnicze, pamiątki górnicze związane z pracą czy drobne urządzenia stosowane w pracy na kopalni. Następnie czwartoklasiści, podzieleni na 2-osobowe zespoły zostali wyposażeni przez prowadzącą zajęcia edukacyjne w karty pracy, przy pomocy których samodzielnie wyszukiwali różnorodne elementy sprzętu górniczego, a wyniki swoich poszukiwań zapisywali na kartach pracy. Wszystkie zespoły pracowały z dużym zaangażowaniem, poprawnie wykonując zadania z kart pracy, więc w nagrodę uzyskali „czas wolny” na swobodne fotografowanie wybranych przez nich elementów ekspozycji wystawowej. W kolejnym korytarzu zobaczyli na ścianach liczne fotografie ilustrujące ciężką pracę górników w podziemnych sztolniach. Następnie uczestnicy wycieczki zobaczyli windy zwożące górników do pracy pod ziemię oraz usłyszeli zaprezentowany przez przewodniczkę jeden z sześciu sygnałów wykonawczych. Duża część z nich bardzo chętnie wcieliła się w „górniczych sygnalistów”, po czym udali się do pomieszczenia, w którym znajdowały się wielkogabarytowe maszyny oraz urządzenia transportu kopalnianego. Kolejnym zwiedzanym przez nich pokopalnianym obiektem była maszynownia szybu „Julia”, w której znajdowały się elektryczna maszyna wyciągowa szybu Julia-Zachód dla przewozu ludzi oraz urobku, a także przetwornica maszyny wyciągowej przeznaczonej do przetwarzania prądu zmiennego na prąd stały, niezbędny do zasilania silnika prądu stałego maszyny wyciągowej Julia-Wschód. Urządzenia pochodzące z 1911 r. były eksploatowane do 1996 r., tj. do zakończenia wydobycia węgla w kopalni „Julia”.

Na zakończenie ruszyli na spacer podziemną trasą turystyczną, gdzie zobaczyli m. in. stare fotografie górników, figurkę św. Barbary – patronki górników. Słuchając opowieści przewodnika o trudnej górniczej pracy mogli zaobserwować na podziemnych ekspozycjach m.in. górnika strzałowego, „fedrujących” górników czy zespół mierniczych. Wiele radości sprawił im pobyt w sztolni ćwiczebnej, gdzie czwartoklasiści podzieleni na mniejsze „zespoły górników dołowych” z dużym zaangażowaniem mogli wcielić się w rolę prawdziwych górników wykonując lekkie prace górnicze: ładując „sercową” węgiel do „wagoników”, które transportowali na inne miejsce oraz przenosząc zbędne w danym miejscu kłody drewna, które wykorzystywano jako drewniane stemple stanowiące fragment obudowy dawnej kopalni. Kontynuując spacer pokopalnianymi chodnikami dowiedzieli się m. in. jaką rolę w kopalni pełniły szczury, których policzenie było jednym z zadań młodych kamiennogórskich gwarków. Na ścianach podziemnych chodników widzieli zamontowane liczne czujniki gazu oraz aparaty telefoniczne, służące bezpiecznej pracy górników, a w „podziemnych gablotach” różnorodne urządzenia oraz narzędzia wykorzystywane w trakcie „szychty” przez górników dołowych. Po wyjściu na powierzchnię powrócili do kawiarni „Sztygarówka” na przerwą pomiędzy zajęciami edukacyjnymi i warsztatami zdobniczymi wykorzystując ją na drobne zakupy pamiątkowe oraz słodkie „co nie co”.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy, pod opieką przewodnika Centrum Radosława Kapciaka udał się na interesujące i angażujące czwartoklasistów warsztaty zdobnicze do Centrum Ceramiki Unikatowej. Tam spotkali się z kierownikiem Centrum Piotrem Mickiem, który poprowadził przygotowane dla nich warsztaty zdobnicze. Warsztaty rozpoczęły się od oprowadzenia młodych adeptów sztuki ceramicznej po wystawach pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani przez prowadzącego warsztaty z różnorodnymi technikami zdobniczymi używanymi w tworzeniu ceramiki użytkowej oraz unikatowej, oglądając różne wyroby ceramiczne. Największe wrażenie zrobił na nich piec ceramiczny służący do wypalania wyrobów ceramicznych. W skład standardowego pieca ceramicznego wchodzi komora, w której ustawia się wyroby, zespół grzewczy - jego konstrukcja uzależniona jest od źródła ciepła (węgiel, gaz, olej opałowy lub prąd elektryczny) oraz system kanałów i odciągów. Przystępując do warsztatów zdobniczych Piotr Micek zapoznał „młodych zdobników” z technikami zdobienia porcelanowych kubków. Do ich dyspozycji na stołach były przygotowane zimne farby (4 kolory), pędzelki oraz porcelanowe kubki. Przystępując do samodzielnego ich zdobienia, każdy z uczestników warsztatów wymyślił swój własny projekt pomalowania kubka, który następnie z dużym zaangażowaniem, wytrwałością i starannością praktycznie zamieniał na swoją własną unikalną pamiątkę po wizycie oraz warsztatach w Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni. Unikatowej urody pomalowane przez nich porcelanowe kubki pozostały w Centrum celem poddania obróbce termicznej i zostaną przywiezione do ich szkoły przez prowadzącego warsztaty zdobnicze Piotra Micka, który jak się okazało jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Jedna z klas zrobiła sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z PIOTREM MICKIEM na schodach wejściowych do Centrum brawami dziękując za mile spędzony czas oraz pomoc i cenne uwagi podczas prac zdobniczych w przygotowaniu przez nich najcenniejszej, bo własnoręcznie wykonanej pamiątki.

Po zakończeniu przez obie klasy zaplanowanych dla nich warsztatów zdobniczych oraz zajęć edukacyjnych „Szychta fuksów – pierwsza zmiana młodych górników” wszyscy spotkali się ponownie w „Sztygarówce” i po drobnych zakupach po wyjściu z niej zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z przewodnikami po zwiedzanych obiektach dawnej kopalni „Julia” – JUSTYNĄ MEISSNER oraz RADOSŁAWEM KAPCIAKIEM z pokopalnianą wieżą szybu w tle.

Po podziękowaniu prowadzącym zajęcia edukacyjne za ciekawe i aktywizujące uczestników wycieczki formy poznawania tradycji górniczych i historii górnictwa w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu oraz mile spędzony czas pożegnali się z nimi żwawo udając się do czekającego na nich autokaru PKS Kamienna Góra, którym bardzo zadowoleni, pełni niezapomnianych wrażeń, w wesołych nastrojach powrócili do swoich rodzinnych domów.

Opiekunami uczestników wycieczki edukacyjnej byli Elżbieta Borchardt i Ewelina Wielocha – wychowawczynie klas, Anita Jakobszy – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

 

REKLAMA