Drukuj

fot. PTSM-JR

W dniu 10 września 2021 roku uczniowie dwóch klas II b oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesujących i aktywizujących warsztatach ceramicznych w „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Dobkowa i podejściu do „Galerii Pod Aniołem” kamiennogórskich uczniów powitała Lusia – uroczy pies gospodarzy. Następnie spotkali się z Bogusławą Rudnicką, która przybyłym „małym adeptom sztuki ceramicznej” zaproponowała krótki odpoczynek po przejeździe z konsumpcją drugiego śniadania. Następnie wspólnie z Agatą Rudnicką i Grażyną Grabską zwaną Gosią zaprosiły „kamiennogórskich małych ceramików” do pracowni ceramicznej urządzonej w stylu „Góralskiej chatki z drewna”.  W pracowni ceramicznej panuje bardzo przyjemny klimat sprzyjający twórczości artystycznej w ciszy oraz spokoju. Pierwsze chwile w pracowni ceramicznej zaczęły się od zachęcenia uczestników warsztatów ceramicznych do aktywnego w nich uczestnictwa, podczas których nie używamy m. in. wyrażeń: nie podoba się, to jest głupie, nie chce mi się lub nie potrafię.  

W trakcie słuchania opowieści Bogusławy Rudnickiej o istniejącej od XX-stu lat rodzinnej firmy ceramika RR (Rodziny Rudnickich) dowiedzieli sią jakie efekty przyniosło wytrwałe dążenie do realizacji swoich marzeń wspieranych przez pozostałych członków rodziny, zwłaszcza córek. Wciągająca i wzruszająca przybyłych opowieść o wytrwałym dążeniu do znalezieniu „swojego miejsca na ziemi” była ilustrowana slajdami prezentującymi m.in. powstanie okazałej pracowni ceramicznej. Dla Rudnickich ceramika to nie tylko zawód, ale także hobby i pasja, którą wraz ze swoją córką Agatą oraz najbliższym współpracownikiem – Gosią - zaraża liczne grono dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie prowadzonych bardzo interesujących oraz aktywizujących uczestników warsztatów ceramicznych ”Z gliną na wesoło”. Oglądane przez młodych kamiennogórzan slajdy ukazywały im „jak to drzewiej bywało”, a wszystkie eksponaty znajdujące się w pracowni ceramicznej są wyrabiane ręcznie, więc nie ma wśród nich dwóch identycznych wyrobów, gdyż nie stosuje się żadnych form. Jedyną formą „dobkowskich ceramiczek” są ich ręce oraz wyobraźnia. Wśród eksponowanych w pracowni glinianych eksponatów dominują oczywiście gliniane rękodzieła anioły stanowiące motyw przewodni „Galerii pod Aniołem” Część z eksponatów została przez prowadzącą zaprezentowana uczestnikom wycieczki edukacyjnej, a dziewczęta i chłopcy starali się rozpoznawać przeznaczenie m.in. dawnych glinianych naczyń używanych w gospodarstwie domowym.

Interesującym elementem warsztatów ceramicznych „Z gliną na wesoło” było zapoznanie kamiennogórskich uczniów z gliną, z której mają powstać własnoręcznie wykonane przez nich kubki. Bardzo uważnie słuchając opowiadania Agaty i Bogusławy Rudnickich o rodzajach glin, a także odpowiadając na zadawane przez Nią pytania,  dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o jej pochodzeniu, wymieniając m.in. jej kolory oraz miejsca, w których można ją spotkać. Barwa gliny zależy od zawartości i stopnia utlenienia tlenków metali. W warunkach utleniających przeważają barwy od żółtej poprzez czerwoną do brunatnej, w warunkach redukcyjnych glina może być jasnoszara, szara, szarozielona. Jak stwierdziła Bogusława Rudnicka dla niej „glina to błoto, która zamienia się w złotu”.

Uczestnicy warsztatów w trakcie interaktywnej dyskusji z prowadzącymi warsztaty m. in. chętnie wypowiadali się na zadawane pytania, a aktywność i dobre wypowiedzi były nagradzane przybiciem „żółwika”. Na zakończenie tej części zajęć dowiedzieli się, że będą uczestniczyć w pierwszym etapie tworzenia własnej ceramiki artystyczno-użytkowej – kubka, a najważniejszą w niej rolę będzie odgrywała ich własna wyobraźnia oraz niezawodny „palec – grzebalec”.Po przyniesieniu na stoły przez panią Gosię bloczków gliny z ogniotrwałym szamotem z ochotą oraz zaangażowaniem i radością tworzyli własnoręczne arcydzieło ceramiczne. Uważnie słuchając instrukcji gospodyń Galerii rozpoczęli modelowanie gliny nadając jej odpowiedni kształt. W ten sposób powstawały z bloczków gliny kulki wielkości jajka, z której powstawał „schabowy”, czyli dno ich kubka. Następnie, rozwałkowywali glinę na  „kabanosy”, z których formowali mniejsze „kopytka”, „naboje” lub zwijali je w „ślimaki” wyczarowując z uformowanej gliny ścianki swojego pierwszego ceramicznego rękodzieła. Przez cały czas tzw. „palcem grzebalcem” musieli systematycznie gładzić wykonane i umocowane elementy kubka, gdyż glina w odróżnieniu od plasteliny wysychając pęka. Zlekceważone oraz pozostawione pęknięcia mogą doprowadzić do odpadnięcia poszczególnych elementów tworzonego przez nich dzieła, a niezauważone i pozostawione otwory pomiędzy poszczególnymi elementami kubka mogą doprowadzić do utraty wartości użytkowej ceramicznego rękodzieła. Pierwsze kroki w tworzeniu glinianego rękodzieła umilały im m. in. SANAH oraz TONI WATSON, których piosenki, w tym „Dance Monkey” chętnie były przez nich śpiewane.

Wszystkie uformowane przez młodych adeptów sztuki ceramicznej kubki lub inne naczynia zostały na zakończenie warsztatów dokładnie sprawdzone przez panią Bogusię i panią Agatę oraz odpowiednio podpisane przez wychowawczynię – panią Izę. Małym rękodzielnikom samodzielne wykonanie kubków, mimo czasami początkowych trudności, sprawiło wiele satysfakcji i zadowolenia. Uformowane przez drugoklasistów oraz trzecioklasistów naczynia po wyschnięciu poddane zostaną dwóm procesom wypalania. Po pierwszym wypaleniu w temperaturze ok 900ºC powstanie tzw. biskwit – półfabrykat ceramiczny, wstępnie spieczona masa ceramiczna, która w procesie drugiego wypalania w temperaturze ok 1.250ºC zostanie poddana procesowi szkliwienia ceramicznego tj. pokrycie powierzchni kubków warstwą masy szklanej. Oba procesy potrzebują ok. 3-4 tygodni, ale po ich przeprowadzeniu wykonane przez „małych adeptów sztuki ceramicznej” wyroby oprócz walorów artystycznych nabiorą wartości użytkowej i posłużą np. do picia herbaty. Po zakończeniu części warsztatowej i umyciu zbrudzonych w trakcie obróbki gliny rąk znaleźli jeszcze czas na „zakupy pamiątkarskie” i przywiezione przez siebie pieniądze chętnie wymieniali m. in. na gliniane podkowy, magnesy, różne figurki oraz anioły.

Po udanych pamiątkarskich zakupach zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia z PANIĄ AGATĄ, PANIĄ BOGUSIĄ oraz PANIĄ GOSIĄ. W miłej atmosferze czas mija bardzo szybko i „w oka mgnieniu”  integrujący zespół klasowy pobyt w malowniczym Dobkowie zastąpił czas pożegnania się z gospodyniami GALERII POD ANIOŁEM. Mali „absolwenci pierwszego ceramicznego wtajemniczenia” podziękowali IM za bardzo mile spędzony czas oraz zdobycie podstaw młodego ceramika, a także bardzo pomocne i motywujące uwagi w trakcie wykonywania przez nich pierwszego glinianego rękodzieła, a pani Bogusia życzyła im wielu szkolnych sukcesów. Następnie panie bezpiecznie przez ulicę przeprowadziły uczestników wycieczki na „parking”, gdzie oczekiwał na ich przybycie autokar.

Pełni niezapomnianych wrażeń oraz zauroczeni stworzoną przez gospodynie GALERII POD ANIOŁEM  twórczą atmosferą oraz gościnnością w wesołych nastrojach autokarem PKS Kamienna Góra powrócili przez Kaczorów oraz Marciszów do Kamiennej Góry.

Opiekunami małych adeptów sztuki ceramicznej byli: Beata Galica-Nowak i Izabela Sproch  – wychowawczynie klas, Anna Chamot - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.