aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze odbyło się Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021, w którym, ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2,  uczestniczyli uczniowie tylko dwóch klas - III a oraz III b, które przystąpiły do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Wszyscy uczestnicy biorący w nim udział  aktywnie uczestniczyli w mijającym roku szkolnym w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra” organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego rozpoczęło się tradycyjnie od multimedialnej prezentacji turystycznych dokonań obu klas rozpoczętych jeszcze w listopadzie 2019 r. uczestnictwem w lekcjach zamkowych „Baśniowy Książ” połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych barokowych pomieszczeń Zamku Książ i spacerem alejkami Sudeckiego Ogrodu Dendrologicznego na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. W mijającym roku szkolnym 2020/2021, który przerwany był przez pandemię SARS-CoV-2, młodzi turyści aktywnie wypełniali zadania ujęte w regulaminie zdobywania odznaki TROPICIEL PRZYRODY: poznawali wybrane pomniki przyrody powiatu kamiennogórskiego, zwiedzili rezerwat przyrody geologiczno-krajobrazowy „Głazy Krasnoludków” k/Gorzeszowa oraz rozpoznawali wybrane gatunki drzew. Wszystkie zrealizowane przez nich zadania zostały wpisane do książeczek odznak przyrodniczych.

Podczas jednej z pieszych wycieczek po Kamiennej Górze uczniowie klasy III a korzystali z planu miasta zaznaczając na nim przebieg krajoznawczo-przyrodniczego spaceru. Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie Marcel Mitczak i Marcel Tabas, którzy podczas „święta turystów” zostali wyróżnieni puzzlami Karkonosze.

Ponadto wszystkim młodym adeptom turystyki szkolnej, łącznie 48. uczniom, wręczono przyznane im pierwsze odznaki krajoznawcze – TURYSTA PRZYRODNIK w STOPNIU BRĄZOWYM, okolicznościowe, indywidualne dyplomy „aktywnego Tropiciela Przyrody w powiecie kamiennogórskim” oraz nagrody rzeczowe w postaci długopisów Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 i pamiątkowych kart do gry „Karkonoski Piotruś” z ilustracjami i rycinami atrakcyjnych miejsc Karkonoskiego Parku Narodowego. Wszystkie dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe młodym uczestnikom Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 wręczali wicedyrektor Małgorzata Kepel oraz Bożena Gwiżdż, Jolanta Michalska – wychowawczynie klas i Monika Nackowska – nauczyciel wspierający, które wyróżniono okolicznościowymi długopisami oraz albumami krajoznawczymi „Karkonosze Góry Izerskie”.

Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 zakończyło się tradycyjny już wykonaniem wspólnego „rodzinnego zdjęcia” wszystkich uczestników spotkania.

Ponadto w trakcie zakończenia roku szkolnego 2020/2021 klas VIII-mych, wszystkim opuszczającym szkolne mury uczniom klasy VIII a, którzy od czwartej klasy corocznie  uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Centów Edukacji Ekologicznej realizowanych we współpracy z Zarządem Oddziału PTSM, wręczono upominki rzeczowe w postaci okolicznościowych długopisów oraz kart pamiątkarskich „Karkonosze, Góry Izerskie”, a ich wychowawczyni otrzymała okolicznościowy długopis oraz album krajoznawczy „Karkonosze Góry Izerskie”.

Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 dla innych aktywnych turystycznie klas z kamiennogórskich szkół podstawowych zostały przesunięte, z w/w względów, na wrzesień 2021 roku.

REKLAMA

ds21