aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 22 czerwca 2021 roku uczniowie sześciu klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na wspólną wycieczkę do Ornamental Farm Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w Bukowcu biorąc jednocześnie udział w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kamienna Góra” organizowanym dla nich przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarami PKS Kamienna Góra uczestnicy wycieczki przyrodniczej zostali zaproszeni przez Cecylię Michałowską do Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, które mieści się w Owczarni – jednym z budynków dawnych zabudowań folwarcznych Fryderyka i Fryderyki von Reden. Tam wszyscy mogli spokojnie odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie.

Następnie, podzieleni na trzy grupy w pionach klasowych, uczestniczyli w interesujących zajęciach edukacyjnych, których celem było poznanie walorów krajoznawczo-przyrodniczych oraz kompleksu 30. przepięknych rezydencji. Na obszarze 102 km2 Kotliny Jeleniogórskiej znajdują się gotyckie zamki i wieże obronne, renesansowe dwory, barokowe pałace i XIX-wieczne, neogotyckie, neorenesansowe i klasycystyczne rezydencje, którym towarzyszą rozległe parki krajobrazowe, z bogatym starodrzewem i urozmaiconą architekturą ogrodową. Wtopione w dziewicze wzgórza Karkonoszy i Rudaw Janowickich tworzą wspaniałą, unikatową w skali europejskiej enklawę zwaną niegdyś Śląskim Elizjum. Z tego grona 11 zespołów pałacowo-parkowych zostało, w 2012 r., wpisanych na listę Pomników Historii przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W Centrum Edukacyjno-Kulturalnym uczestnicy wycieczki przyrodniczo-krajoznawczej spotykali się z leśnikiem Bogumiłą Dąbek, która w interesującej prelekcji opowiadała im o różnych gatunkach krzewów i drzew liściastych rosnących na obszarze zespołu pałacowo-parkowego w Bukowcu, prezentując im ich gałązki, a uczniowie starali się rozpoznać i prawidłowo określić nazwę gatunku. Uważnie słuchając opowieści pani leśnik dowiedzieli się m. in. co to jest szypułka oraz poznali różne rodzaje dębów, lip oraz klonów.  Poznali także niektóre gatunki owadów szkodników żerujących na drzewach i krzewach liściastych, do których zaliczamy mszyce, gąsienice brudnicy nieparki, pędraki chrząszcza majowego, miodówkę bukszpanową i szrotówka kasztanowcowiaczka.

W tym czasie inni uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez Grażynę Kolarzyk do zwiedzenie interaktywnej wystawy Tajemniczy Las zlokalizowanej w dawnym Browarze. Zwiedzanie wystawy rozpoczęli w Gabinecie Myśliwego Huberta. Spacerując za tropami zwierząt po kolejnych siedmiu interaktywnych przestrzeniach wystawowych poznawali bogactwo przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej, zwierzęta i rośliny występujące w otaczającym nas środowisku oraz historię myślistwa. Zwiedzając multimedialny las mogli podejrzeć m. in. dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, rozpoznać drzewo po liściach lub korze, posłuchać i naśladować odgłosy zwierząt, wstąpić do leśnego kina czy wskoczyć do interaktywnego stawu. Na wystawach mogli zobaczyć ponad 1000 eksponatów zwierząt, eksponatów botanicznych czy atrybutów myśliwskich. Po aktywnym zwiedzaniu Tajemniczego Lasu znaleźli jeszcze czas na drobne pamiątkowe zakupy.

Z kolei trzecia grupa uczestników wycieczki została zaproszona przez Martę Mejer do usytuowanego w Artystycznej Stodole Muzeum Doliny Pałaców i Ogrodów, w którym zapoznała ich z bogactwem kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej, zwanej także Polską Doliną Loary prezentując historię wybranych rezydencji oraz rodów arystokratycznych, które je zbudowały. W muzeum znajdują się m. in. ręcznie wykonane makiety ciekawszych rezydencji (Zamek Chojnik, Pałac Królewski w Mysłakowicach), wielkoformatowe prezentacje zdjęć, grafik i litografii poszczególnych obiektów czy rozsypanki zdjęciowe na 9-elementowych klockach. Można też przenieść się w świat wspomnień Izabeli Czartoryskiej dzięki strumieniowym głośnikom. Po zaprezentowaniu poszczególnych elementów ekspozycji wystawowej zachęciła krzeszowian do aktywnego poznania wybranych przez nich pałaców. Na zakończenie inspirującego pobytu w Muzeum Doliny Pałaców i Ogrodów zaprosiła zwiedzających na I piętro, gdzie zobaczyli wielkoformatową makietę zespołu pałacowo-parkowego w Bukowcu, a Marta Mejer opowiedziała im o najciekawszych atrakcjach znajdujących się na jego obszarze: pałacu, herbaciarni, wieży widokowej oraz opactwie, a na wielkoformatowym ściennym ekranie zobaczyli ich ilustracje.

Niestety, w tym dniu pogoda zrobiła krzeszowianom „niemiłego psikusa”, gdyż w czasie pobytu w Bukowcu padał deszcz, który uniemożliwił im nawet najkrótszy spacer na pobliskie wzgórze, gdzie znajduje się przypominająca grecką świątynię Herbaciarnia, wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku specjalnie dla żony hrabiego Fryderyka von Reden - Fryderyki z domu von Riedel zu Eisenbach, z którego rozciąga się oszałamiający widok na najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę (1603 m.n.p.m.).

Po podziękowaniu za mile i atrakcyjnie spędzony w Ornamental Farm czas i pożegnaniu się z edukatorkami autokarami przez Karpniki, Strużnicę, Gruszków, Wojków i Kowary pełni niezapomnianych wrażeń powrócili do Krzeszowa.

Opiekunami uczestników wycieczki do Bukowca byli: Beata Bandyk, Anna Cieślak, Wiesława Czernik, Danuta Hołub, Beata Kwilińska i Kinga Topolska – wychowawczynie klas, Anna Bołaz, Monika Zając i Małgorzata Zarzecka  oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA

ds21