Drukuj

fot. PTSM-JR

W dniu 18 czerwca 2021 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę pierwszoklasiści  wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Po wyjściu ze szkolnego budynku podeszli do rosnącego na ul. Szkolnej dębu szypułkowego, gdzie zobaczyli i poznali kształt jego liści. Następnie spacerując ul. Lompy dodarli do mostu na rzece Bóbr, z którego zobaczyli rosnące wzdłuż jednego z brzegów Bobru liczne drzewa. Jak się okazało drzewa te tworzyły pierwszy podczas ich wycieczki POMNIK PRZYRODY – SZPALER 19-STU DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH, a mli przyrodnicy dowiedzieli się, że dęby szypułkowe rośną wzdłuż lewego brzegu rzeki Bóbr. Na licznych drzewach wypatrzyli zielone tabliczki informacyjne z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody prawem chroniony”. Ponadto przy ul. Staszica 39 podeszli do KOLEJNEGO DĘBU SZYPUŁKOWEGO, który również objęty został prawną formą ochrony przyrody, jako POMNIK PRZYRODY rozporządzeniem nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 r.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle spacerując prawym brzegiem rzeki Bóbr ich wzrok przykuł piaskowcowy pomnik św. Jana Nepomucena, spowiednik królowej Zofii, którego król Wacław IV za odmowę ujawnienia tajemnicy spowiedzi nakazał utopić go w Wełtawie – rzece płynącej przez Pragę. Męczeńska śmierć Jana Nepomucena oraz spowodowany nią bardzo silny kult Jana Nepomucena w końcu XVII w. doprowadził do zliczenia go w poczet świętych kościoła katolickiego w 1729 r. przez papieża Benedykta XIII.

Stąd pierwszoklasiści dotarli do ul. Broniewskiego, gdzie zobaczyli dwa okazałe drzewa z tabliczkami „Pomnik przyrody prawem chroniony”. Były to, jak poprawnie określili niektórzy z nich kasztanowiec biały oraz lipa drobnolistna. Mimo widniejących n obu drzewach tabliczkach nie są one oficjalnie pomnikami przyrody, gdyż nie są umieszczone w rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Na obu drzewach ponadto rozpoznali po liściach, rosnący w symbiozie inny gatunek drzewa – klon zwyczajny. Uczestnicy przyrodniczego spaceru n ul. Papieża Jana Pawła II zobaczyli rosnący obok mostu na rzece Bóbr, na jego lewym brzegu, ostatni na ich trasie POMNIK PRZYRODY – KLON SREBRZYSTY ustanowiony rozporządzeniem nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego. Wracając do swojej szkoły ul. Ściegiennego starali się prawidłowo rozpoznawać mijane po drodze gatunki drzew pokazywane im przez prowadzącego przyrodniczą wycieczkę.        

Podczas przyrodniczego spaceru ulicami swojej miejscowości najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu POMNIKÓW PRZYRODY (okazałych dębów szypułkowych i klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej.

W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody przy zdobywaniu odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu BRĄZOWYM. Mali przyrodnicy uczestniczyli już w październiku 2020 r. w wycieczce przyrodniczej do rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków”.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Karolina Janik – wychowawczyni klasy, Anna Olszewska - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.