Drukuj

fot. PTSM-JR

W dniu 14 czerwca 2021 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie. Uczestnicy wycieczki przyrodniczej wzięli udział w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który po powitaniu zaprosił szóstoklasistów do salki edukacyjnej, w której odbyła się pierwsza, stacjonarna część zajęć edukacyjnych przeprowadzanych pod hasłem „Wiosna w lesie”. W niej samorzutnie podzielili się na pięć podzespołów – lis, dzik, zając bóbr oraz sarna. Na wstępie każdy z „zwierzęcych” zespołów” wypowiadał się na zadane przez prowadzącego zajęcia pytanie „Z czy kojarzy się wam las? Wśród określeń uczniów znalazły się” przyroda, drzewa, zwierzęta, jagoda, malina, grzyby, mech oraz szyszki. Kolejnym, bardzo ciekawym elementem zajęć było wspólne rozpoznawanie tropów mieszkańców lasu. Wszystkie zespoły prawidłowo dopasowały tropy do „swojego zwierzęcia. Ponadto w swobodnych wypowiedziach wymieniali ich ślady. Następnym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie było wyszukiwanie z listy otrzymanej od Bartłomieja Dymka określeń właściwych „patronowi zespoły. Wśród tych określeń były m. in. babrzysko, bobki, chroniony, fajki, gryzoń, niedolistek, parkoty, pasiak, przechera, szczepiony na wściekliznę czy żeremia. Wszystkie, nawet najbardziej „tajemnicze nazwy” zostały wyjaśnione podczas wspólnej rozmowy z leśniczym. Na zakończenie stacjonarnej części zajęć przyszedł czas na przyrodnicze obliczenia matematyczne związane z gospodarkę leśną. Po otrzymaniu kolejnej karty pracy poszczególne zespoły wytrwale obliczały w czterech rundach liczbę wyciętych drzew,  ilość drzew pozostałych po wycięciu, ilość drzew, które odrosły oraz liczbę drzew na końcu.

Następnie wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrody w Szkółce leśnej wyruszyli na poznanie szkółki, gdzie ich wzrok przykuły rzędy młodziutkich drzewek, a jak wyjaśnił Bartłomiej Dymek to „spacerowicze” zobaczyli 100.000 młodych buków. Przed opuszczeniem Szkółki Leśnej prowadzący wycieczkę przypomniał jej uczestnikom o podstawowych zasadach ubierania się na leśne wędrówki oraz jak należy zachować się po powrocie z niej do domu, aby ochronić siebie przed skutkami ewentualnego przyniesienia z takiego spaceru „leśnego nieprzyjaciela – kleszcza”.

Odpowiednio ubrani i wyposażeni w „antykleszczową wiedzę” ochoczo wyruszyli za leśniczym Bartłomiejem Dymkiem dróżkami i ścieżkami pięknie odrodzonego podczas „covidowej niebytności ludzi” lasu rozpoznając wybrane, a mijane gatunki drzew. Poznawali ponadto różnorodne leśne elementy stworzone przez człowieka, a nie przez naturę. Tuż przed wyjściem z lasu na prośbę prowadzącego wycieczkę wymieniali zauważone przez nich efekty ludzkiej ingerencji w lesie.

Po powrocie na teren Szkółki Leśnej był czas na swobodną integrację klasową przy ognisku połączone z pieczeniem smakowitych kiełbasek. Po zrobieniu sobie klasowego pamiątkowego zdjęcia z leśniczym BARŁOMIEJEJ DYMKIEM oraz podziękowaniu mu za przekazane ciekawe informacji o wiosennym lesie i bardzo mile spędzony czs postanowili powrócić pieszo do Kamiennej Góry. Na trasę powrotu do swojej miejscowości wybrali ścieżkę rowerową więc wszyscy szóstoklasiści oraz ich opiekunowie zwiększyli tempo i żwawo „popedałowali” ścieżką zawsze ustępując mijających ich po drodze nielicznych cyklistów, a podczas krótkiej przerwy chętnie skorzystali z odpoczynki pod wiatą usytuowaną na ścieżce rowerowe.

Po „wjechaniu” na teren Gminy Miejskiej Kamienna Góra na wysokości byłego „wiaduktu” opuścili ścieżkę rowerową i powędrowali ul. Słowackiego oraz  ścieżką parkową, gdzie w latach 1720-1957 istniał cmentarz ewangelicki i obok kościoła Matki Bożej Różańcowej (dawnego Kościoła Łaski pod wezwaniem Świętej Trójcy cali w zadowoleni z udanej wycieczki dotarli do swojej szkoły.

Opiekunami małych uczestników wycieczki przyrodniczej byli: Joanna Bodzek – wychowawczyni klasy, Katarzyna Kłębczyk – nauczyciel, Marcin Tadeusz - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

.