aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 1 czerwca 2021 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze z okazji Dnia Dziecka wzięli udział w Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Kamiennogórscy adepci turystyki krajoznawczo-przyrodniczej wzięli udział w cyklu wycieczek „Kamienna Góra – moje miasto”, którego celem jest poznanie zabytków architektury oraz pomników przyrody rosnących w naszym mieście.

Podczas spotkania uczestników pieszej wycieczki po Kamiennej Górze uczniowie klasy III a zostali wyposażeni w plany miasta w skali 1:9000, na których zaznaczyli przebieg trasy pierwszego etapu wycieczki do ruin pałacu Kreppelhof (obecnie Grodztwo). Po spacerze ul. Szkolną i przekroczeniu ul. Papieża Jana Pawła II przystanęli na ul. Bohaterów Getta obok dawnego Domu Handlowego firmy lniarskiej J. Rinkel z 1876 r. (obecnie budynek mieszkalny). Z jego perspektywy zobaczyli najpiękniejszy dworzec Śląskiej Kolei Górskiej z 1869 r., który można określić mianem perełki architektury kolejowej Śląska. Wybudowany w stylu neorenesansowym dworzec wraz z wiatą znajduje się w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto usłyszeli, że staraniem Hermanna Rinkla powstało prywatne połączenie kolejowe do Okrzeszyna przez Krzeszów i Chełmsko Śląskie zwane „koleją kiełbaskową”, gdyż pasażerowie wozili nią do Kamiennej Góry smakowitą kiełbasę wytwarzaną w Chełmsku Śląskim. Spacerując ul. Bohaterów Getta zobaczyli ponadto domy mieszkalne z początku XX w. wybudowane dla pracowników fabryki włókienniczej J. Rinkel (obecnie budynki mieszkalne). Mijając po drodze budynek Nadleśnictwa Kamienna Góra, skręcili w ul. Zamkową dochodząc do ruin pałacu Grodztwo. Po dojściu do pomnikowej alei 20-stu dębów szypułkowych żwawo powędrowali tzw. „Aleją Książęcą” nazwaną tak w 1827 r/ na cześć księcia Fryderyka Wilhelma – przyszłego króla Prus. Po zrobieniu sobie klasowego zdjęcia z ruinami w tle usłyszeli krótką historię pałacu Kreppelhof wybudowanego w latach 1560-1569 przez Henryka I Schaffgotscha i jego syna Henryka II Schaffgotscha, którzy spoczęli w mauzoleum rodu rycerskiego. dobudowanym do kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowie. Od 1765 r. do 1945 r. właścicielami Kreppelhof był ród zu Stolberg-Wernigerode, który odrestaurowuje zniszczony oraz niezamieszkały od wojny 30-letniej (1618-1648) pałac na siedzibę rodową.  Otoczony z trzech stron fosą pałac Kreppelhof nazywany był nawet „małym śląskim Wawelem”.

Stąd żwawo „popedałowali” biegnącą „Aleją Książęcą” ścieżką rowerową do ul. Wałbrzyskiej, którą dotarli do mostu, z którego mogli zobaczyć dwie kamiennogórskie rzeki-  Bóbr oraz wpływający do niego tuż przez mostem prawobrzeżny dopływ – Zadrnę. Następnie doszli do ul. Katowickiej i obok murów cmentarza komunalnego dotarli do  zabytkowego kirkutu – starego cmentarza żydowskiego założonego w latach 20. XIX w. Po wysłuchaniu informacji związanych z historią tej nekropolii oraz tradycjami związanymi z pochówkiem zmarłych z zainteresowaniem oglądali prostokątne macewy  z inskrypcjami w języku niemieckim i hebrajskich oraz tradycyjną żydowską symboliką. Na jednej macew odczytali rok śmierci – 5614 r. zapisany zgodnie z kalendarzem żydowskim. W kalendarzu żydowskim rachubę czasu zaczyna się od dnia stworzenia świata tj. od 3761 p.n.e. Według tego kalendarza mamy obecnie 5781 rok. Spacerując obok murów i ogrodzenia cmentarza komunalnego podeszli do miejsca, gdzie w 1881 r. poświęcono tzw. nowy cmentarz żydowski, na którym pochowano w 1897 r. Falka Valentina Grünfelda i jego żonę Johannę założycieli w 1862 r. firmy F.V. Grünfeld. W czasie II wojny światowej pochowano również na nim jeńców radzieckich oraz więźniów filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.

Po dojściu na teren Ośrodka Wypoczynku Świątecznego zwanego „zalewem” zrobili sobie chwilę aktywnego wypoczynku, po której żwawo powędrowali, przekraczając ul. Kościuszki, do okazałego pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na podwórzu między budynkami na ulicy Marii Skłodowskiej-Curii 4-6. Tam też wspólnymi siłami, po wyznaczeniu tzw. pierśnicy na wysokości 130 cm zmierzyli jego obwód, który zgodnie z pomiarem wynosi 550 cm. W roku ustanawiania ochrony prawnej dębu szypułkowego w 1994 r. wynosił on 522 cm., a jego wiek szacowano na około 150 lat. Spacerując ul. Skłodowskiej-Curii zobaczyli budynek Liceum Ogólnokształcącego z 1890 r,, a po minięciu budynku sali sportowej skręcili w prawo, gdzie w podwórzu hotelu „Krokus” rośnie kolejny, okazały dąb szypułkowy – pomnik przyrody ustanowiony w 1994 r. i wpisany do rejestru pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Stąd ul. Parkową przez Plac Grunwaldzki ,obok neorenesansowego ratusza, Aleję Wojska Polskiego doszli do ul. Broniewskiego, z której skręcili w prawo na ul. Papieża Jana Pawła II. Tam za mostem na prawym brzegu Bobru rośnie ostatni na trasie wycieczki trzecioklasistów POMNIK PRZYRODY – klon srebrzysty objęty prawną ochroną przyrody w 1992 r. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle z ochotą wyruszyli do „Kauflandu”, gdzie opiekunki zakupiły im lody.

Wracając do swojej szkoły zobaczyli jeszcze na ul. Papieża Jana Pawła II zobaczyli jeszcze Dom Hamburgerów z 1904 r. należący do Maxa Hamburgera – właściciela firmy lniarskiego i stojący obok Dom Handlowy firmy A.Hamburgera z 1906 r.  Pochodząc do szkoły ul. Ściegiennego zobaczyli jeszcze kompleks zabudowań fabrycznych z lat 1885-1901 należących do firmy lniarskiej A. Hamburger założonej w 1871 r., którą od 1890 r. kierował przez wiele lat Max Hamburger.

Już w swojej klasie wszyscy młodzi uczestnicy wycieczki otrzymali pierwszą książeczkę odznak przyrodniczych oraz zapoznali się z instrukcję ich wypełniania. Każde z nich dokona wpisu do swojej książeczki zgodnie z otrzymanym na początku przyszłego tygodnia wzorem. Wszystkim, którzy prawidłowo wypełnią książeczki i oddadzą je do weryfikacji zostaną wręczone odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym podczas zaplanowanego na 18 czerwca 2021 r. Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2020/2021 dla dwóch klas III-cich Szkoły Podstawowej nr 2.      

W trakcie wycieczki wszyscy jego uczestnicy poznając 4 pomniki przyrody, zaliczyli jedną z norm na odznakę „TROPICIEL PRZYRODY” w stopniu brązowym. oraz po 4 pkt. do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowały: Jolanta Michalska – wychowawca klasy oraz Irena Omachel – nauczyciel, a trzecioklasistów oprowadzał po mieście Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA

ds21