aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 9 grudnia 2019 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, którzy rozpoczęli rozwijanie swoich zainteresowań turystyczno-przyrodniczych, wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe busem PKS Kamienna Góra do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem, który zaprosił ich do Salki Edukacyjnej.

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od podzielenia młodych kamiennogórzan na cztery 2-osobowe zespoły kojarzone z nazwą jednego z leśnych mieszkańców dzika, sarny, bobra oraz borsuka, w których przebiegały poszczególne etapy ciekawej lekcji przyrody. Pierwszym wykonywanym przez nich zadaniem było odpowiedzenie na zadane przez leśniczego pytanie – Z czym kojarzy nam się jesień?. Wszystkie zespoły napisały na otrzymanych karteczkach po co najmniej trzy skojarzenia, które następnie zostały przez nich odczytane oraz umieszczone przez Bartłomieja Dymka na tablicy. Na kolejnym slajdzie zobaczyli trzy rośliny – bluszcz, wrzosy (od który pochodzi nazwa jednego z miesięcy) oraz zimowity jesienne – przedstawicieli wielu roślin kwitnących jesienią.

Następnie wszystkie zespoły otrzymały kartę pracy „Niepasujące słowa”, która prezentowała w ośmiu rzędach 4-wyrazowe zestawy słów, z których po uważnym ich przeczytaniu musieli wykreślić jeden, nie pasujący do pozostałych wyraz np: w zestawie ołówek. Stół, klucz, krzesło zespoły wykreśliły „klucz”, który jako jedyny nie jest z drewna. Po wspólnym sprawdzeniu prawidłowości wykonanych przez poszczególne zespoły wykreśleń wyrazów uczestnicy terenowej lekcji przyrody otrzymały kolejne zadanie. Tym razem z wyrazów odczytanych z prezentowanego przez Bartłomieja Dymka slajdu wyszukiwały najbardziej do zwierzęcia, które było patronem ich zespołu np. bóbr – chroniony, czy sarna – parostki. Po wspólnym ocenieniu poprawności wykonania zadania i poprawienie błędnych skojarzeń przez część zespoły zobaczyli także prezentowane przez Bartłomieja Dymka poroża sarny, jelenia i łosia oraz dowiedzieli się czym różnią się poroża od rogów.

Czwartoklasiści wzięli także udział w „Leśnej ortografii” sprawdzając swoje ortograficzne umiejętności uzupełniając podpisy pod ośmioma obrazkami „Leśnej ortografii” brakującymi literami wybierając „u” lub „ó”, „rz” lub „ż” oraz „ch” lub „h”. Po poprawnym zaliczeniu leśnej ortografii przez wszystkie zespoły z kolejnego slajdu oraz słuchając opowieści prowadzącego terenową lekcję przyrody poznawały zasady dokarmiania ptaków w karmnikach oraz nad wodą. Bartłomiej Dymek zaapelował aby ptaki dokarmiać systematyczne najlepiej ziarnami słonecznika, a z ptasiego menu koniecznie usunąć chleb, który jest dla nich jak słodycze i w nadmiarze szkodzi.

Kolejnym zagadnieniem poznawanym przez młodych turystów przyrodników było wielokrotne wykorzystywanie różnych opakowań plastikowych, woreczków i butelek, które są bardzo trwałe, ale proces ich degradacji w środowisku obliczany jest od 100 do nawet 1000 lat.

Po zakończeniu zajęć stacjonarnych w salce edukacyjnej kamiennogórscy miłośnicy przyrody ruszyli na krótki spacer do lasu. Po wyjściu na drogę zobaczyli czerwoną tablicę z Godłem Polski oraz napisem „Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Góry Kamienne”. Spacerując leśną dróżką z dużym zaangażowaniem wyszukiwali ślady bytności zwierząt oraz ciekawe okazy porostów – organizmów składających się z grzybów. Ponadto ich wzrok przykuł bardzo pospolity w całej Polsce grzyb niejadalny – pięknoróg największy, którego krzaczkowaty owocnik przypomina rozwidlone poroże o kolorze złotym, żółtym lub żółtopomarańczowym. Spacerując przez las zobaczyli również młode jodły rosnące na terenie ogrodzonym siatką, która jak powiedział im leśniczy Bartłomiej Dymek, chroni młode jodły przed zwierzętami, dla których jest przysmakiem. Następnie dotarli do ciekawego drzewa, przy którym zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia z prowadzącym bardzo ciekawą terenową lekcję przyrody BARTŁOMIEJEM DYMKIEM..

Spędzany w lesie na świeżym powietrzu niebłaganie szybko mijał, więc żwawo pomaszerowali do Szkółki Leśnej, gdzie podziękowali leśniczemu Bartłomiejowi Dymkowi za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne, nowe wiadomości przyrodnicze o lesie i jego mieszkańcach w okresie jesiennym oraz mile spędzony czas. Po pożegnanie się z nim wsiedli do oczekującego na nich busu PKS Kamienna Góra, którym w wesołych nastrojach z udanej eskapady do Krzeszowa oraz pełni niezapomnianych wrażeń z terenowej lekcji przyrody powrócili do Kamiennej Góry.

W trakcie terenowej lekcji przyrody wszyscy jej uczestnicy zdobyli po 7 punktów do odznaki Turysta Przyrodnik. Opiekunami uczestników przyrodniczej wyprawy do Szkółki Leśnej w Krzeszowie byli Emilia Nieczyperowicz – wychowawca klasy oraz Jerzy Rubach –Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA