aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 10 grudnia 2018 r. uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na swoją pierwszą klasową lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych „Zapraszamy do muzeum” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. „Kamienna Góra – moje miasto” przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Muzeum Tkactwa przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przybyciu do Muzeum Tkactwa drugoklasiści spotkali się z Przemysławem Burchardtem, który powitał ich oraz zaprosił na poznanie działalności muzeum i jego zadań (opieka nad zbiorami, organizacja wystaw i kulturotwórcza rola muzeum) oraz pracą muzealników.

Słuchając opowiadania Przemysława Burchardta uczestnicy lekcji muzealnej dowiedzieli się, że w zbiorach Muzeum Tkactwa znajduje się bardzo wiele eksponatów pochodzących z różnych okresów (mających ok. 500 lat do eksponatów współczesnych). W Muzeum Tkactwa znacząca część zbiorów związana jest z historią tkactwa i włókiennictwa, od czasów najdawniejszych po współczesność. Uczestnicy zobaczyli m. in. maszyny włókiennicze prezentowane w holu muzeum.

Następnie poprzez dziedziniec, na którym znajdują się plansze wystawy czasowej „500 pat protestantyzmu na Śląsku”, przeszli do drugiego muzealnego budynku, w którym zobaczyli stałą muzealną wystawę „Z dziejów tkactwa ludowego” z bogatą kolekcją sprzętów do obróbki lnu i sprzętów tkackich, w tym krosna, kołowrotki oraz przęślice i wrzeciona. Wśród eksponowanych krosien znajduje się krosno z 1758 r., które jest najstarszym zabytkiem w zbiorach muzealnych. Wszystkie przedmioty znajdujące się w muzeum są skatalogowane i posiadają swój numer ewidencyjny np. MTD 1028T oznaczający, że zabytek zewidencjonowano w Dziale Tkactwa. Uczestnicy lekcji muzealnej dowiedzieli się, że w naszym muzeum są również działy Sztuki, Historyczny oraz Numizmatyczny. W drugim pomieszczeniu zobaczyli m. in. różne kołowrotki oraz krosno Żakarda, które dało początek rozwiązań technicznych początkujących komputeryzację. Ponadto zobaczyli kolejne dwie wystawy czasowe prezentujące barwniki do tkanin z ponad 100-letnim katalogiem barw oraz prezentującą niebieskie tkaniny z licznymi wzorami wykonanymi przy użyciu stempli tkackich. Prowadzący lekcję muzealną pokazał uczniom różne formy stempli używanych dawniej do dekorowania tkanin.

Stąd za swoim przewodnikiem udali się na pierwsze piętro oglądając na półpiętrze obraz z wizerunkiem Kamiennej Góry oraz kolekcję rysunków znanego malarza i grafika polskiego Edwarda Dvurnika, które mają ok. 50 lat. Ponadto Przemysław Burchardt pokazał im na zdjęciach jak wyglądał ten budynek przed remontem, czyli 10 lat temu. Kolejną zwiedzaną przez nich stałą wystawą był „Salon mieszczański” – prezentującą meble i sprzęty mieszczańskie oraz liczne portrety. Uczniowie słuchając opowieści przewodnika muzealnego dowiedzieli się, jakie dzieła sztuki eksponowane są w oszklonych gablotach oraz pokazał im dwa czujniki dymu i ruchu, które dbają o bezpieczeństwo prezentowanych w muzealnych salach eksponatów. W kolejnym pomieszczeniu zaaranżowanym na „starą kuchnię” mogli zobaczyć różne rodzaje dawnych sprzętów gospodarstwa domowego, w tym kuchenny piec, kredensu, na którym stały kanki do mleka, stół ze stolnicą, zlewozmywak i stare żelaska.

Na zakończenie swojego inauguracyjnego pobytu w muzeum zobaczyli wystawę prezentującą ponad 300-letnią historię dużego kościoła w Kamiennej Górze – dawnego ewangelickiego kościoła Łaski, a obecnie kościoła katolickiego pw. Matki Bożej Różańcowej. Ponadto dowiedzieli się, że w naszym muzeum jest pracownia konserwatorska, które zajmuje się m. in. renowacją starych obrazów. Efekt pracy konserwatora mogli zobaczyć porównując obraz Ernesta Lebrechta Sempera – pastora ewangelickiego ze znajdującym się obok zdjęciem obrazu przed renowacją. Ponadto w Sali Historii zobaczyli ekspozycję numizmatów tworzących tzw. skarb z Dębrznika. Skarb liczący 6360 monet srebrnych z XV i XVI w., w którym dominują monety ze Śląska czeskiego, został znaleziony przez rolnika i przekazany do Muzeum Tkactwa.

W ostatnie zwiedzanej przez nich Sali zobaczyli wystawę prezentującą eksponaty wypożyczone z muzeum klasztornego w Krzeszowie oraz zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z PRZEMYSŁAWEM BURCHARDTEM. Po podziękowaniu mu, w holu muzeum, za mile spędzony czas podczas ciekawej lekcji muzealnej „Zapraszamy do muzeum” i pożegnaniu się z nim powrócili do swojej szkoły z postanowieniem powrotu do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze na kolejną lekcję muzealną.

Opiekunami kamiennogórskich drugoklasistów byli Janina Żuchewicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA