aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 3 grudnia 2018 r. uczniowie klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na swoją pierwszą klasową lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych „Zapraszamy do muzeum” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. „Kamienna Góra – moje miasto” przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Muzeum Tkactwa przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przybyciu do Muzeum Tkactwa drugoklasiści spotkali się z Przemysławem Burchardtem, który powitał ich oraz zaprosił na poznanie działalności muzeum i jego zadań (opieka nad zbiorami, organizacja wystaw i kulturotwórcza rola muzeum) oraz pracą muzealników.

Słuchając opowiadania Przemysława Burchardta uczestnicy lekcji muzealnej dowiedzieli się, że w zbiorach Muzeum Tkactwa znajduje się bardzo wiele eksponatów pochodzących z różnych okresów (mających ok. 500 lat do eksponatów współczesnych). W Muzeum Tkactwa znacząca część zbiorów związana jest z historią tkactwa i włókiennictwa, od czasów najdawniejszych po współczesność. Uczestnicy zobaczyli m. in. maszyny włókiennicze prezentowane w holu muzeum.

Na pierwszym piętrze mali kamiennogórzanie zobaczyli wystawę „500 pat protestantyzmu na Śląsku”, a prowadzący lekcję muzealną zwrócił ich uwagę prezentowane na wystawie portrety, które dzięki pracy muzealników-konserwatorów są w dobrym stanie zachowania i mogą być eksponowane na wystawie. Ponadto uczniowie zobaczyli różne przedmioty (czujnik dymu, czujnik ruchu, kamery), dzięki którym muzealnicy chronią muzealne eksponaty przed zniszczeniem lub kradzieżą. Na korytarzu znajduje się także wystawa prezentująca historię ponad 300-letniego kościoła Łaski. Słuchając opowiadania na temat organizacji wystaw dowiedzieli się, że eksponuje się na nich nie tylko zbiory własne Muzeum Tkactwa, ale również eksponaty wypożyczanie na określone wystawy z innych muzeów czy kolekcji prywatnych. Zbiory Muzeum Tkactwa wypożyczane są również przez inne muzea na wystawy czasowe.

Podczas pobytu w Sali Historii zobaczyli pracownię konserwatorską z nawiniętym na wał aktualnie poddanym pracom renowacyjnym obrazem, który wisiał w remontowanym obecnie Centrum Kultury. Stąd udali się na drugie piętro, gdzie w dwóch kolejnych pomieszczeniach zobaczyli bogaty zbiór sprzętów domowych i narzędzi służących ludności zgromadzonych na stałej wystawie „W izbie”. Jeden z uczniów wśród wiszących eksponatów zobaczył kosę podobną do używanej przez jego dziadka. Przemysław Burchardt pokazał im umieszczony na jednym z eksponatów napis katalogowy, a drugoklasiści dowiedzieli się, że w ten sposób oznaczone są wszystkie zabytki i dzieła sztuki znajdujące się w zbiorach muzealnych gromadzone w poszczególnych działach: Tkactwa, Sztuki i Historyczno-Numizmatycznym. Każdy dział ma swojego opiekuna, a Działem Historyczno-Numizmatycznym opiekuje się prowadzący lekcję muzealną.

Następnie poprzez dziedziniec przeszli do drugiego muzealnego budynku, w którym zobaczyli kolejną stałą muzealną wystawę „Z dziejów tkactwa ludowego” z bogatą kolekcją sprzętów do obróbki lnu i sprzętów tkackich, w tym krosna, kołowrotki oraz przęślice i wrzeciona. Po wysłuchaniu ciekawych informacji o oglądanych przedmiotach zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z PRZEMYSŁAWEM BURCHARDTEM, a następnie powrócili do pomieszczenia, w którym zobaczyli ekspozycję numizmatów tworzących tzw. skarb z Dębrznika. Skarb 6360 monet srebrnych z XV i XVI w., w którym dominują monety ze Śląska czeskiego, został znaleziony przez rolnika i przekazany do Muzeum Tkactwa.

Na zakończenie interesującego pobytu w muzealnych murach zobaczyli zdjęcia dawnych właścicieli kamienicy mieszczańskiej – Johanna Davida Fischera i jego żony Anny Rosiny Fischer, kupców i właścicieli firmy lniarskiej. W tej XVIII-wiecznej kamienicy od 1939 r. mieści się Muzeum Tkactwa.

Po podziękowaniu mu za mile spędzony czas podczas ciekawej lekcji muzealnej „Zapraszamy do muzeum” i pożegnaniu się z nim powrócili do swojej szkoły z postanowieniem powroyu do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze na kolejną lekcję muzealną.

Opiekunami kamiennogórskich drugoklasistów byli Anna Chamot – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

REKLAMA