aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Język obcy nowożytny – 20.04.2016 r.POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X
GA-P1-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P1-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
GW-P1-162 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
GA-P2-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P2-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P2-162 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P2-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P2-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GA-P4-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P4-162 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P4-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P4-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GA-P5-162 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P5-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P5-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GA-P7-162 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-162 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-162 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
GA-P8-162 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-P8-162 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-162 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

O egzaminie gimnazjalnym czytaj tutaj
Arkusze pierwszego dnia dostępne są tutaj
Arkusze drugiego dnia dostępne są tutaj

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA