aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. GDDKiA

Bezkolizyjny zjazd z łącznicy autostradowej, mniejsza kolejka samochodów na A4, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w obrębie węzła bielańskiego. Oto pierwsze obserwacje po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na węźle autostradowym Bielany Wrocławskie.

 

Bezkolizyjny zjazd z łącznicy

W poprzedniej organizacji ruchu pojazdy poruszające się DK35 od strony Bielan Wrocławskich do Wrocławia miały pierwszeństwo przez pojazdami zjeżdżającymi z łącznicy autostradowej. To powodowało, że niemal codziennie tworzyły się długie kolejki pojazdów na łącznicy i na jezdni autostrady. Niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, gdy pojazdy poruszające się po A4 z dużą prędkością napotykały na pojazdy stojące w zatorze. To stwarzało ogromne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dlatego też na wjeździe do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich na DK35 tymczasowo wygrodziliśmy prawy pas ruchu, aby pojazdy zjeżdżające z łącznicy autostradowej mogły płynnie i bezkolizyjnie włączać się do ruchu. Kolejka samochodów, która tworzyła się na łącznicy i blokowała pas autostrady, znacznie się zmniejszyła. Pojazdy zjeżdżające z łącznicy w stronę Wrocławia włączają się do ruchu płynnie i bezkolizyjnie. Zatory, głównie w godzinach szczytu, na wlocie drogi powiatowej z Bielan Wrocławskich oraz na DK35 z Wałbrzycha są w dużej mierze związane z ograniczoną przepustowością układu drogowego w obrębie południowej części Wrocławia.

Docelowe rozwiązanie przed nami

Z uwagi na istniejącą geometrię węzła Bielany Wrocławskie wypracowanie rozwiązania poprawiającego sytuację na autostradzie A4, bez wprowadzenia ograniczeń ruchu na pozostałych drogach, jest niemożliwe do osiągniecia. Dlatego prosimy kierowców o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności na węźle Bielany Wrocławskie.

Funkcjonowanie nowej organizacji ruchu obserwujemy od jej wprowadzenia wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz z policjantami z Komend Wojewódzkiej i Miejskiej. Obserwacje posłużą do wypracowania docelowego rozwiązania.

REKLAMA