aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Wiesław Cepielik - wójt gminy Marciszów

Podczas dzisiejszej (środa, czwartek 29 listopada) sesji radni gminy Marciszów ustalili wynagrodzenie wójta Wiesława Cepielika.

 

Projekt uchwały zakładał, że wynagrodzenie zasadnicze wójta wynosić będzie 4 700 zł, dodatek funkcyjny 1 700 zł, dodatek specjalny 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę 19% wynagrodzenia zasadniczego. Radni postanowili jedna zmienić jedną ze składowych wynagrodzenia. Jednogłośnie zmniejszyli dodatek specjalny z 40% do 25%.

Uchwała określająca wynagrodzenie na poziomie: wynagrodzenie zasadnicze 4 700 zł, dodatek funkcyjny 1 700 zł, dodatek specjalny 25% (1600 zł), dodatek za wysługę lat 19% (893 zł), czyli łącznie 8 893 zł brutto przyjęta została jednogłośnie.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA