aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Utrata płynności finansowej spowodowana zaległościami w opłacaniu faktur sprzedażowych przez klientów firm, jest wymieniana jako jeden z głównych powodów upadku polskich przedsiębiorstw. To sytuacja groźna głównie dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na niewielką skalę i to właśnie m.in. dla nich przeznaczone jest finansowanie faktur.

 

 

  1. Faktoring a wydłużone terminy płatności

  2. Brak zdolności kredytowej

  3. Finansowanie faktur remedium na utratę płynności finansowej

 

Według https://faktoria.pl/porada/faktoring, faktoring polega na finansowaniu faktur w zamian za określoną prowizję - faktor nabywa wierzytelność od faktoranta i wypłaca mu należną sumę pieniędzy. W ten sposób przedsiębiorca zapewnia sobie stabilne finansowanie działalności bez potrzeby zadłużania siebie lub firmy.

 

Faktoring a wydłużone terminy płatności

 

Co do zasady opłata za zakupione towary lub usługi powinna być realizowana natychmiast po ich nabyciu, jednak polskie prawo zakłada również możliwość odroczenia płatności na określony w umowie czas. Na fakturach widnieją więc zwykle terminy płatności w ciągu 7, 14, 21 lub 30 dni, jednak w niektórych branżach standardem jest odroczenie płatności na znacznie dłuższy czas. Doświadczają tego chociażby firmy transportowe i spedycje, w który czas oczekiwania na zapłatę faktury wynosi często 60, a nawet 90 dni. To bardzo długo, a zdarza się, że kontrahenci nie opłacają faktur w terminie. W tym przypadku faktoring Faktoria pozwala uzyskać należne pieniądze niemal natychmiast po wystawieniu faktury, dzięki czemu firma zyskuje gotówkę na bieżące opłaty i nie musi obawiać się o wypłacalność lub uczciwość swojego kontrahenta.

 

Brak zdolności kredytowej

 

Brak zdolności kredytowej to częsty problem nowych firm, które działają na rynku zaledwie kilka tygodni lub miesięcy. Niewiele banków chce udzielać takim firmom finansowania w formie pożyczki lub kredytu, dlatego finansowanie faktur w tym przypadku to rozwiązanie niemal doskonałe. Co prawda pozbawia przedsiębiorcę części wypracowanego zysku, która zostaje przeznaczona na prowizję dla faktora, jednak otrzymuje on swoją należność szybko, dzięki czemu dysponuje środkami na kolejne zakupy lub inwestycje.

 

Finansowanie faktur remedium na utratę płynności finansowej

 

Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemami dotyczącymi utrzymania płynności finansowej, decydują się często na tymczasowe finansowanie faktur. Traktują je jako krótkoterminowe rozwiązanie, które pozwala im uzyskać stabilność finansową firmy i rozwiązać aktualne problemy.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

REKLAMA