aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Olimpia Kamienna GóraKamiennogórski Klub Sportowy „OLIMPIA” ul. Piotra Ściegiennego 11, 58-400 Kamienna Góra
KLUB POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS – Numer 0000204860

WSPOMAGAJMY ROZWÓJ SPORTU!!!

Ośmielamy się poinformować P.T Mieszkańców naszego miasta i okolicy, że istnieje możliwość pomocy w rozwoju sportu, bez uszczerbku we własnym budżecie. Stosownie do postanowień art. 45 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – przekazuje na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego kwotę w wysokości 1 % podatku należnego wynikającego:

1 ) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
2 ) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1 , jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KKS „ OLIMPIA „ jest organizacją pożytku publicznego, KRS– Nr 0000204860

Warunkiem przekazania 1 % jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego. Za wniosek uważa się podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP ( w poz. 137 ) oraz kwoty do przekazania na jej rzecz ( w poz.138 ) ( w naszym przypadku – KRS Nr 0000204860 ).

Zaznaczenie kwadratu w poz. 140 jest wyrażeniem zgody na przekazanie OPP danych identyfikujących podatnika.

Zarząd Klubu zwraca się z gorącą prośbą do WSZYSTKICH, którym nie jest obojętny poziom sportu kwalifikowanego w najpopularniejszej dyscyplinie sportowej – PIŁCE NOŻNEJ , o wsparcie finansowe, przekazując 1 % podatku na ten cel. Informujemy, że wszystkie uzyskane środki przeznaczymy na szkolenie i organizację rozgrywek.

W imieniu naszych zawodników wszystkim DARCZYŃCOM – serdecznie dziękujemy !